Historie sýru

Sýr jako jeden z produktů mléka (kravského, kozího, ovčího ...) je nejrozšířenější v našich evropských podmínkách. Je základní potravinou už od nepaměti. Nikdo s určitostí neví, kdy se sýr objevil a začal vyrábět.

Podle legendy sýr vynalezl jeden arabský kupec, který se vydal na velbloudu na cesty a v kapse z ovčího žaludku si nesl zásobu mléka na jeden den. Horko, pohyb a syřidlo způsobily, že se syrovátka oddělila od pevných částic. Když se kupec napil mléka, překvapil ho i potěšil zvláštní osvěžující nápoj a sytý sedimentem si utišil hlad.

V minulosti se sýry vyráběly z neošetřených mlék až do 50. let 19. století, kdy Louis Pasteur vykonal pasterizaci mléka. Od těch dob se začalo s masovou výrobou sýrů.

Sýry se v každé evropské zemi začali ubírat vlastní cestou. Tvrdé sýry začali převládat v horských oblastech Švýcarska a Velké Británie. Pro francouzský region byly známé hlavně měkčí sýry s bílou plísní a stali se jejich symbolem.

Komentáře k receptu

comments powered by Disqus