Věnujeme pozornost pěstování okurek nakladaček

Z hlediska lepšího uspokojování požadavků konzervárenského průmyslu, hledají se cesty i pro industrializace výroby okurek nakladaček. Na celém světě, stejně i u nás, se okurky nakládačky pěstují většinou na menších plochách a sklízejí se ručně. Řešení mechanizovaného sběru je pouze v začátcích. Zatím není k dispozici kultivar, který by splňoval agrotechnické požadavky ekonomiky výroby.

V současnosti jako nejvhodnější typ a model kultivaru pro zajištění vysoké produkce kvalitních plodů, se považují hybridy se 100 samičími plody.

Okurky nakládačky jsou plodinou s velkými nároky na teplo i na vláhu, zejména půdní. Spodní hladina vody však nesmí být vysoká, neboť by snižovala teplotu ovzduší. Okurky patří k světlomilným plodinám, proto velmi těžce snášejí větrné polohy. Pod okurky třeba zásadně hnojit chlévským hnojem, nebo kompostem. Velmi citlivé jsou na chemické přípravky. Nesmí se vysévat na pozemky, kde byla provedena dezinfekce půdy. Pokles teplot pod 7 ° C i sucho zapříčiňuje opad květů i mladých plodů, žloutnutí listů, vadnutí a odumírání rostlin. Z hlediska výživy jsou okurky náročné zejména na draslík a fosfor. Snesou i vyšší dávky, pokud je dáváme na vícekrát. Nadbytek dusíku způsobuje nadměrný výskyt chorob, které snižují úrodu i kvalitu plodů. Zpožďuje se i nástup rodivosti.

Ochranu proti škodlivým činitelům vedle agrotechnice třeba považovat za základ vysokých úrody. Za suchého počasí používáme menší dávky živin. Kultury okurek se osvědčilo přihnojovat mikroelemantami ve formě boraxu a molybdenu. Chlór nepříznivě ovlivňuje klíčení semen.
Osvědčuje se výsev okurek v první polovině května. Nejlépe úrody se dosahují v letech, kdy je časná a teplá jaro, bez jarních mrazů.Vyséváme, kdy je půda prohřátá minimálně na 12 ° C. Okopávat třeba začít hned, jakmile začnou vzcházet. Kypříme pouze mělce v meziřadkách. Přehoustlé porosty jednotíme, když rostliny mají vyvinut první list. Nikdy nejednotíme vytrháváním rostlin.

Při sběru okurek dbáme abychom vzali všechny plody, protože v přerostkách se začnou vytvářet semena a rostliny další násady plodů omezují (kromě partenokarpických okurek hybridních, které semena netvoří).

Úroda okurek se podstatně zvyšuje opylením určeného včelami. Při přímém ošetřování a sečích okurek nakladaček lze v podmínkách Slovenska dosáhnout vysoké úrody.

Pěstováním hybridních okurek se podstatně vylepšilo zastoupení jakostních tříd. Hybridy mají až 100% podíl samičích rostlin. Kromě toho jsou v průměru až o 50% produktivnější, než naše tradiční kultivary. Hybridy v paždí jednoho listu už na hlavní stonku dávají více plodů, běžné kultivary pouze jeden plod. Pokud chceme, aby se vysoký výnosový potenciál hybridních okurek projevil v co největší míře, vyžadují intenzivní agrotechniku, dostatek humusu v půdě (organické hnojení) a při delším období sucha i závlahu, hlavně na začátku rodivosti. V současnosti se u nás ověřují kultivary, které mají zafixované partenokarpické genetické vlastnosti, nasazují plody okurek bez opylení.
Většina tradičních oblastí má na pěstování okurek nakladaček nedostatek srážek, proto z hlediska zabezpečení pravidelných a dobrých úrod třeba počítat i se zavlažováním.

Komentáře k receptu

comments powered by Disqus